Tại sao Chúa yêu tôi?

Tại sao Chúa yêu tôi?

5 Ngày

Câu hỏi: Khi nhắc đến Chúa, tất cả chúng ta đều có những câu hỏi này. Bỏ qua những khác biệt văn hóa đi thì một trong những câu hỏi mà cá nhân mỗi chúng ta hầu như đều tự hỏi mình là "Tại sao Chúa yêu tôi?" Hoặc có lẽ là "Làm sao Ngài có thể yêu tôi?" Suốt lịch đọc này, bạn sẽ tiếp xúc với tổng cộng là 26 phân đoạn Kinh Thánh - mỗi đoạn đều bày tỏ sự thật về tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho bạn.

Nhà phát hành

Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Immersion Digital - nhà sáng lập ra Glo Bible - đã chia sẻ kế hoạch đọc cá nhân này. Bạn có thể dễ dàng tạo lập một kế hoạch và nhiều cái khác nữa như vậy bằng Glo Bible. Để biết thêm chi tiết hãy tham khảo tại www.globible.com

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất