Vua Giê-xu: Tĩnh nguyện Lễ Phục Sinh bởi Timothy Keller

Vua Giê-xu: Tĩnh nguyện Lễ Phục Sinh bởi Timothy Keller

9 Ngày

Tác giả bestseller của tờ New York Times và mục sư nổi tiếng Timothy Keller chia sẻ loạt bài về cuộc đời của Chúa Giêsu dựa trên sách Phúc Âm Mác. Quan sát kỹ hơn những câu chuyện này, ông đưa ra những hiểu biết sâu sắc và mới về mối quan hệ giữa cuộc sống của chúng ta và cuộc đời của Con Thiên Chúa, dẫn đến Lễ Phục Sinh. JESUS THE KING hiện là một cuốn sách và hướng dẫn học tập cho các nhóm nhỏ, có sẵn bất cứ nơi nào sách được bán.

Nhà phát hành

Sách trích từ Riverhead Books, thành viên của Penguin Random House, Hướng dẫn nghiên cứu bởi HarperCollins Christian Publishers. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.penguin.com/book/jesus-the-king-by-timothy-keller/9781594486661 Hoặc http://www.zondervan.com/jesus-the-king-study-guide

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất