Chuẩn bị tấm lòng cho lễ Phục Sinh: Tĩnh Nguyện Mùa Chay

40 Ngày

Mùa Chay là gì? Đây là thời điểm chúng ta đoán trước chiến thắng của sự sáng và sự sống của Đấng Christ, đánh bại bóng tối của tội lỗi và sự chết. Từ Thứ Tư Lễ Tro cho đến Lễ Phục Sinh, chúng ta được nhắc nhở về thực tại yếu đuối của chính mình cũng như ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

Nhà phát hành

Bài tĩnh nguyện này do các nhân viên Redeemer Presbyterian Church soạn thảo và đăng trên www.redeemer.com vào năm 2012. Được sử dụng theo sự cho phép.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất