Hành Trình Đến Máng Cỏ

25 ngày

Vào một đêm yên tĩnh cách đây 2.000 năm, các thiên sứ đã mang đến tin về sự giáng sanh của Cứu Chúa cho một nhóm kẻ chăn đang chăn bầy của mình. Và sau khi nghe tin, những kẻ chăn đó đã bỏ lại tất cả để đi tìm một hài nhi trong máng cỏ tại Bết-lê-hem. Những năm sau đó, lời mời đã không thay đổi. Tham gia với Tiến sĩ Charles Stanley khi ông giúp bạn đến gần Cứu Chúa và khuyến khích bạn dành thời gian an nghỉ mùa này trong tình yêu của Cha Thiên Thượng

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cám ơn Touch Ministries đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://intouch.cc/yv18

 

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất