Lắng nghe Đức Chúa Trời

Lắng nghe Đức Chúa Trời

7 Ngày

Amy Groeschel đã viết kế hoạch đọc kinh thánh 7 ngày này với hy vọng nó sẽ đi thẳng từ tấm lòng của Cha yêu thương đến lòng bạn. Cô ấy cầu nguyện rằng kế hoạch này sẽ dạy bạn tránh tiếng ồn ào và tỉnh thức bạn để tập trung nghe tiếng phán của Ngài.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập www.life.church để biết thêm thông tin

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 750000 lượt hoàn tất