Sự Cứu Rỗi đã đến

10 ngày

Khởi nguồn Sự Cứu Rỗi mang lại một cái nhìn gần hơn vào Kinh Thánh nơi đã truyền cảm hứng cho các bài hát trong album mới nhất của NewSpring Worship. Được viết cho các Cơ Đốc Nhân mới, bài học trong 10 ngày này là sự sự ngợi khen Đức Chúa Trời là ai, những gì Ngài đã làm, và tất cả những gì Ngài dành cho chúng ta sau đó. Truy cập https://newspring.cc/music/salvation-rise để mua album hoặc 'tải xuống bảng hợp âm và bài nhạc.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Hội Thánh NewSpring vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.newspring.cc

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất