Chuyển đổi con trai hoang đàng với Kyle Idleman

Chuyển đổi con trai hoang đàng với Kyle Idleman

7 Ngày

Lấy từ cuốn sách "AHA", tham gia Kyle Idleman khi ông phát hiện ra các yếu tố 3 có thể rút ra cho chúng tôi gần gũi hơn với Đức Chúa Trời và thay đổi cuộc sống của mình cho tốt. Bạn đã sẵn sàng cho những khoảnh khắc Đức Chúa Trời thay đổi tất cả mọi thứ?

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn David C Cook đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang http://www.dccpromo.com/aha/

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất