Trang Phục

7 Ngày

Xã hội rất xem trọng việc ăn mặc của một người. Vì thế có lẽ bạn đang tự hỏi Kinh Thánh nói gì về việc này - liệu nó có quan trọng không? Lịch đọc bảy ngày này sẽ giúp bạn nhận ra việc ăn mặc cũng rất quan trọng, vì bạn là con của Chúa.

Nhà phát hành

Chân thành cám ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập trang www.lifechurch.tv để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất