ความทุกข์

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน - 2 ทิโมธี 3:12. และการที่เราตอบสนองตามน้ำพระทัยพระเจ้าจะเติบโตขึ้น ผ่านการพูดคุยกับพระเจ้า และใคร่ครวญพระคำ. และพระคำต่อไปนี้, เมื่อคุณจดจำได้, จะสามารถช่วยคุณให้ตอบสนองตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้เมื่อคุณมีความทุกข์. ให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงโดยการจดจำพระคำพระเจ้า! สำหรับระบบในการจดจำพระคำที่ครอบคลุม, โปรดเยี่ยมชม http://www.MemLok.com