ท่าทีของการกลับใจใหม่

ท่าทีของการกลับใจใหม่

5 วัน

การกลับใจใหม่ เป็นหนึ่งในการกระทำที่สำคัญที่เรากระทำเมื่อมารู้จักพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นการส่วนตัว การกลับใจใหม่เป็นการกระทำของเรา และการทรงอภัยนั้นเป็นการตอบสนองของพระเจ้าแก่เราด้วยความรักอันปราศจากที่ติของพระองค์ ในช่วงเวลาแผนการอ่าน 5 วันนี้ คุณจะได้รับการแผนการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน และการใคร่ครวญส่วนตัว ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นถึงความสำคัญของการกลับใจใหม่ในการเดินของเรากับพระคริสต์

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว