ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

5 วัน

มันเป็นธรรมชาติของเราที่อยากจะมองไปยังอนาคต, แต่เราไม่ควรลืมอดีตที่ผ่านมา. แผนการอ่านนี้ปรับปรุงเพื่อคุณในระยะเวลา 5 วันการจดจำในทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทำในการเปลี่ยนแปลงตัวคุณจากเมื่อก่อนจนมาเป็นคุณในวันนี้. ในแต่ละวัน, คุณจะได้อ่านพระคัมภีร์และข้อแนะนำในการเฝ้าเดี่ยวที่ปรับปรุงเพื่อช่วยคุณจดจำเหตุการณ์สำคัญของคุณที่ได้เดินกับพระเยซู

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว