ความท้อใจ

ความท้อใจ

7 วัน

ความท้อใจนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกเหตุการณ์หรือทุกเหตุผล. แผนการอ่านใน 7 วันนี้จะเป็นผู้แนะนำคุณ. ให้จิตใจคุณสงบลงเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์และคุณจะได้สัมผัสสันติสุข, กำลัง, และความรักนิรันดร์

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 500000 คนที่อ่านจบแล้ว