รับประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้า

รับประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระเจ้า

การเป็นขึ้นใหม่ในพระคริสต์นั้นหมายถึงการที่เราถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ผ่านทางองค์ ซึ่งพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงหัวใจ ความคิด และร่างกายของเรา และพระองค์จะทรงใส่วัตถุประสงค์ในชีวิตของเราใหม่ ในระหว่างช่วงเวลา 5 วันของแผนการอ่านนี้ คุณจะได้ลงลึกไปกับพระคำของพระเจ้าที่กล่าวถึงการเป็นขึ้นใหม่ ในแต่ละวันคุณจะได้รับข้อพระคัมภีร์และบทเฝ้าเดี่ยวที่จะช่วยคุณลงลึกไปกับประสบการณ์ในการเป็นขึ้นใหม่ในพระคริสต์

เราขอขอบคุณ Life.Church สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชม: www.life.church
เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา