ท่าทีในการตอบสนอง

ท่าทีในการตอบสนอง

7 วัน

การที่มีท่าทีในการตอบสนองที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์เป็นเรื่องที่ท้าทาย. แผนการอ่านใน 7 วันนี้จะช่วยให้คุณได้รับมุมมองจากพระคัมภีร์, ด้วยข้อพระคัมภีร์สั้นๆในแต่ละวัน. การอ่านพระคำ, จะช่วยให้คุณมองตนเองอย่างซื่อตรง, และให้พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว