Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

DAY 7 OF 8

Jeruzalem — gerechtigheid als doel


In Jesaja 65:17-25, lezen we over Gods droom voor deze wereld. Het is een fantastisch visioen over een nieuwe wereld vol van recht, gerechtigheid, vreugde en blijdschap. Een wereld waarin de mensen niet meer klagen en huilen. Geen kwaad zal er meer zal zijn. Alles komt tot zijn recht zoals het bedoeld is. In de Bijbel noemen we dit gerechtigheid. Er wordt recht gedaan aan alles en iedereen. Mensen komen tot hun recht zoals ze bedoeld zijn. De schepping wordt zoals ze is bedoeld, zonder kwaad. Ons werk en ondernemen komt tot stand zoals we het gepland en bedoeld hadden bij aanvang. Er zal geen zinloosheid, geen frustratie en geen ruzie meer zijn. Mensen zullen werken en zelf genieten van de opbrengst van hun werk. Iedereen en alles komt tot zijn recht, zoals bedoeld. God belooft ons dat deze droom toekomst wordt.  


Dit visioen inspireert mij. Als ondernemer en mens verlang ik naar deze wereld. Hier wil ik voor leven en werken. Het is dit visioen van Gods gerechtigheid dat mij drijft in mijn handelen en waartoe de liefde van God mij roept. Met mijn onderneming kan ik bijdragen aan deze droom en aan deze nieuwe wereld door mijn manier van ondernemen. 


Hiermee komen we bij de vraag naar de betekenis van de onderneming. Waarom bestaat ze en wat is haar bestaansrecht? Ook komen we hiermee bij de vraag naar ‘code of conduct’ van het bedrijf. Welke gedragsregels kent de onderneming en welke cultuur leeft er binnen het bedrijf? 


Als we kijken naar de ‘purpose’ van een bedrijf, voor welk doel ze bestaat, dan zal iedere ondernemer dit op zijn eigen wijze formuleren. Voor mij, als christen, zijn de volgende elementen van belang:    • We ondernemen niet voor onszelf, maar voor God en zijn eer.  

  • We zijn geroepen om dienstbaar te zijn aan de mens en de schepping, uit onze liefde voor God en voor de mens en de schepping.  

  • We willen tot zegen zijn voor iedereen die betrokken is bij het bedrijf en een positieve invloed hebben op onze omgeving en in de samenleving.


Het gaat er mij niet om dat deze persoonlijke missie openbaar moet zijn. Maar of deze persoonlijke missie en de betekenis die ons bedrijf mag hebben, ons handelen en denken binnen het bedrijf bepalen. Is het onze intentie en ons verlangen om binnen onze mogelijkheden te werken aan deze gerechtigheid van God? Als we dat oprecht willen, wil God erbij komen en ons bekleden met mogelijkheden en goede werken (zie Openbaring 19:8).  


Vraag van de dag:

Wat is de betekenis van jouw onderneming voor God en zijn gerechtigheid? 

About this Plan

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Hoe kunnen we als ondernemer bijdragen aan het geluk en het welzijn van alle mensen die bij onze onderneming betrokken zijn? Waar vinden we ons eigen geluk en onze voldoening? De auteur Wouter Droppers neemt je mee in zi...

We willen Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://Jesus.net

About The Publisher