Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

DAY 4 OF 8

Jeruzalem — mensgericht ondernemen


De Bijbel roept ons op om onszelf dienstbaar op te stellen. Om de mensen en de wereld te dienen. Jezus is hierin het grote voorbeeld (zie Filippenzen 2:3-11). De stad Jeruzalem wordt gekenmerkt door Gods zorg voor zijn mensen (zie Openbaring 21:3-8) en God wil de mensen bekleden met gerechtigheid en goede daden (zie Openbaring 19:6-8). God, heerser van de stad Jeruzalem, staat voor het goede dat geboren is uit liefde. Hij wil het goede dat zijn luister vertegenwoordigt delen met ons mensen en niet voor Zichzelf houden.


Na de ontluisterende ontdekking van wie ik geworden was, wilde ik anders. Daarvoor ging ik op zoek naar een bedrijf met een andere bedrijfscultuur. Om mijzelf te kunnen veranderen en om mijzelf te kunnen ontwikkelen had ik een andere bedrijfsomgeving nodig. Ergens voelde ik me niet in staat om mezelf te veranderen binnen de cultuur van het toenmalige bedrijf. Een cultuur die ik overigens zelf (mede) gecreëerd had. 


In mijn zoektocht naar een ander bedrijf focuste ik mij op het karakter van de leidinggevende en de cultuur die er binnen het bedrijf heerste. In mijn zoektocht stuitte ik op een door en door integere man, de leidinggevende van één van de grootste auto retailbedrijven van die tijd. Hij was geen christen, maar met zijn persoonlijkheid creëerde hij binnen het bedrijf een professionele cultuur van klantgericht werken, zonder politiek en gekonkel. Een mensgerichte cultuur waar eerlijkheid, oprechtheid en uitmuntendheid centraal stonden. Ook buiten het bedrijf had hij een goede reputatie en stond hij bekend om zijn mensgerichtheid, integriteit, professionaliteit en creatieve manier van denken en werken. Het was deze CEO die mij leerde om mezelf te spiegelen, mensgericht te werken en toch succesvol te zijn. Regelmatig confronteerde hij mij met mijn gedrag en stelde dan scherpe en goede vragen. Binnen dit bedrijf ontwikkelde ik een andere kant van mijn persoonlijkheid. Mijn sterke doel- en taakgerichtheid werden aangevuld met een op mensen gefocuste benadering. De gevolgen van beslissingen voor de betrokken mensen werden nu nadrukkelijk meegewogen in de te nemen beslissingen die noodzakelijk waren voor het bedrijf. Wat ik in deze tijd ook leerde, was dat waarden-gedreven zakendoen niet noodzakelijk verbonden is met christelijk zakendoen. Dit riep bij mij de vraag op naar het specifiek christelijke in christelijk zakendoen. (Deze ontdekkingstocht naar het specifieke christelijke van christelijk zakendoen lezen we in het vervolg van dit leesplan).


Vraag van de dag:

Wat is jouw reputatie en welke waarden en cultuur beheersen jouw bedrijf?

About this Plan

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Hoe kunnen we als ondernemer bijdragen aan het geluk en het welzijn van alle mensen die bij onze onderneming betrokken zijn? Waar vinden we ons eigen geluk en onze voldoening? De auteur Wouter Droppers neemt je mee in zi...

We willen Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://Jesus.net

About The Publisher