Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

DAY 3 OF 8

Babel — Me, myself and I


In het Bijbelboek Openbaring horen we de geestelijke macht achter Babylon zeggen: "Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren!" (Openbaring 18:7b, NBV). We krijgen hier het beeld van een macht die vervuld is van zichzelf en alles goed voor elkaar denkt te hebben, totdat God zijn woord spreekt (zie Openbaring 18:5). Deze trots en hoogmoed komen we ook tegen bij de grootste koning die over Babylon geregeerd heeft, Nebukadnezar. Als hij uitkijkt over de stad die hij gebouwd heeft zegt hij: "Is Babylon niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit" (Daniël 4:27, NBV). Zijn macht is indrukwekkend totdat God een woord spreekt en hij wordt als een dier in het veld. Nebukadnezar leert van deze les en hij krijgt zijn koningschap, luister en majesteit weer terug (zie Daniel 4:31-34). 


Ook dit herken ik helaas in mijn eigen leven. Na mijn tussenstap op een lager managementniveau bij een retailbedrijf, werd ik directeur van een autobedrijf dat snel groeide en uitbreidde met meerdere vestigingen en takken van sport. Als de dingen goed gaan en je hebt succes, krijg je erkenning, de bijbehorende statussymbolen, een mooie en goede beloning. Dat voelt goed. Je zit in een flow van succes, aanzien en adrenaline. Je bent niet te stuiten en alles lijkt te kunnen en te lukken. Langzaam ga je in je eigen kunnen en succes geloven. Jij hebt dit gerealiseerd en gebouwd. Als je dit voor jezelf concludeert dan voel je dat je hoogmoedig wordt, maar toch denk je: ik heb dit wel gedaan. Je gaat door op de weg die je hebt ingeslagen, totdat...?


In mijn geval, totdat je op een avond thuiskomt en je partner met je wil spreken omdat ze vindt dat er wat mis is met je en met jullie huwelijk. In de ontdekkingstocht waar het mis is gegaan kom je tot de ontdekking dat je niet meer van de mensen houdt om wie ze zijn, maar dat je mensen waardeert om wat ze voor jou doen of voor jou betekenen. Klanten werden een winst of een geldautomaat, medewerkers werden een kostenpost en/of een productiemiddel, vrienden werden een goede tijd met veel lol, je partner werd een rustplek, iemand die voor de kinderen zorgt en zorgt dat jij niets tekort komt. Alle relaties waren voor mij veranderd tot nut en opbrengst. Deze ontdekking was voor mij een schok. Pas toen ik mij opnieuw en echt ging verbinden met de mensen die voor mij belangrijk waren kwam ik tot de ontdekking wie ik geworden was: een zelfvoldaan en zelf vervuld karakter met wat narcistische trekken. Ik stond centraal in mijn leven en alles beleefde ik vanuit mijn eigen visie op de wereld. Met een gebrek aan inlevingsvermogen, een tomeloze ambitie en een (te) grote focus op statussymbolen en erkenning. Na deze ontdekking concludeerde ik dat het tijd was voor verandering. Ik wilde van mensen gaan houden om wie ze waren en mijn leven toewijden aan God en de mensen die ik ontmoette.


Vraag van de dag:Wat herken je van het bovenstaande in jouw eigen leven en ondernemen?

About this Plan

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Hoe kunnen we als ondernemer bijdragen aan het geluk en het welzijn van alle mensen die bij onze onderneming betrokken zijn? Waar vinden we ons eigen geluk en onze voldoening? De auteur Wouter Droppers neemt je mee in zi...

We willen Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://Jesus.net

About The Publisher