Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

DAY 5 OF 8

Jeruzalem — God als baas


In het Bijbelboek Openbaring zien we dat God en Jezus de stichters en koningen van het nieuwe Jeruzalem zijn. De luister en de schoonheid van de stad komen van God (zie Openbaring 21:11-27) en Gods wil wordt er gedaan (zie Openbaring 22:3). De stad symboliseert de mensen die van Jezus en God houden, zich aan Hem hebben toegewijd en Hem dienen (zie Openbaring 21:9,10 en 22:3). In het ‘Onze vader’, het gebed dat Jezus ons leerde bidden, staat Gods wil centraal: "Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden." 


Hiermee raken we de kern van het christelijke ondernemerschap. Wie is de baas en wiens wil wordt er gedaan? Een harde confrontatie met mezelf rondom het thema autoriteit, ego en God als baas, vond plaats in het eerste jaar dat ik werkte voor CBMC Nederland (een missionaire beweging van en voor christelijke zakenmensen). Ik had een ambitieuze zakelijke agenda in gedachten. Maar in dat jaar overkwam mij iets wat ik nog niet had meegemaakt: ik bleek niet in staat binnen mijn werk, mijn persoonlijke doelen en ambities te realiseren. Dat voelde onbehaaglijk. Onzekerheden en angsten begonnen mij te beheersen: Hoe leg ik dit uit? Hoe zullen mensen mij beoordelen? Welke gevolgen gaat dit hebben? Ik besloot in retraite te gaan, te vasten en te luisteren naar God. Het werd een ongekend mooie en bijzondere ervaring. 


Tijdens de retraite had ik het gevoel dat God het volgende tot mij sprak: "Voor wie ben je eigenlijk aan het werk?" Ik zei: "Voor U, ik werk nu toch in uw Koninkrijk als directeur van CBMC?" God zei: "Ik betwijfel dit. Als je in mijn Koninkrijk werkt, dan ben Ik toch Koning? Dan is het toch aan Mij om de koers uit te zetten en te bepalen wat we gaan doen? Maar volgens Mij ben jij nu bezig om jouw plannen en jouw ambities te realiseren en vraag je Mij om jou te helpen jouw koninkrijk te bouwen. Je angst en onzekerheid komen voort uit het feit dat je het gevoel hebt dat jouw reputatie op het spel staat. Als het over mijn Koninkrijk en mijn plannen ging, zou mijn reputatie op het spel staan, maar daar ben jij nu niet mee bezig." Het was ontluisterend hoe God mij in deze retraite ontrafelde, mijn denken openbaarde en de juiste verhoudingen weer wilde herstellen. Na deze ervaring veranderde mijn dagelijks gebed van, "Heer zegen mij vandaag in mijn ondernemen", naar "Heer wat wilt U dat ik vandaag in uw onderneming doe?" Of meer praktisch: "Waar wilt U dat ik volgend jaar uw winst investeer? Hoe wilt U het conflict met onze toeleveranciers opgelost zien?"


Het is vanuit deze houding dat God ons wil inzetten om zijn stad te bouwen en zijn wil te realiseren. Onze onderneming is geen doel in zichzelf, maar een instrument van God om bij te dragen aan het goede dat Hij wil realiseren. 


Vraag van de dag:

Wie is de baas in jouw bedrijf en wiens wil wordt er gedaan? 

About this Plan

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Hoe kunnen we als ondernemer bijdragen aan het geluk en het welzijn van alle mensen die bij onze onderneming betrokken zijn? Waar vinden we ons eigen geluk en onze voldoening? De auteur Wouter Droppers neemt je mee in zi...

We willen Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://Jesus.net

About The Publisher