Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

DAY 6 OF 8

Jeruzalem — de liefde als drijfveer


De stad Jeruzalem komt tot ons als de bruid van Christus. Het gaat hier over een liefdesrelatie. Dit in tegenstelling tot Babylon waar er gesproken wordt over een prostituee, waarbij het gaat over kopen en verkopen. In het nieuwe Jeruzalem schenken God en Jezus Zich aan de stad ten behoeve van haar welzijn en dat maakt dat de stad schittert als een bruid (zie Openbaring 21:3-11). 


Zo kan het ook zijn in ons ondernemen. Te veel en te vaak denken we nog in termen van kopen en verkopen, terwijl God ons wil laten denken in termen van liefde en dienstbaarheid. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het leven mooier en voller wordt zodra je begint te ondernemen uit liefde en dienstbaarheid. 


In plaats van te denken: Hoe kan ik aan deze klant geld verdienen? Hoe kan ik hem overtuigen bij mij te kopen? Hoe krijg ik hem als klant?, ga je denken: Wat heeft deze klant nodig? Hoe kan ik hem dienen en in zijn wensen of in zijn noden voorzien? Hoe help ik hem te groeien en te bloeien?  


Er ligt zowel in de eerste soort vragen als ook in de tweede soort een verdienmodel voor ons bedrijf. Het antwoord op de twee verschillende soorten vragen kan zelfs leiden tot hetzelfde product of tot dezelfde service. Maar de persoonlijke voldoening wordt in het antwoord op de eerste set vragen gevonden in de winst die er wordt gemaakt. In het antwoord op de tweede set vragen ligt de voldoening in de service die er geleverd wordt en hoe de klant deze waardeert. 


Uit eigen ervaringen weet ik dat de klant en haar belangen naar het tweede plan verdwijnen zodra de focus verschuift van de klant naar winstmaximalisatie. Het welzijn en de belangen van de klant komen dan vaak onder druk te staan. Ook worden er vaak concessies gedaan aan het product of de service, zolang de klant niet klaagt en dit accepteert. Daarmee bewegen we ons langzaam naar een inferieur of sub-optimaal businessmodel waar de geleverde service onder de maat is en de kwaliteit van het leven achteruitgaat. 


In het 'Jeruzalem-denken' is dit niet het geval, want hierbij is het welzijn van de klant uitgangspunt van het handelen. De duurzame en oprechte bron van dit denken is de liefde. De liefde is hier niet een commercieel trucje of een transactie, maar een oprecht verlangen dat in het hart van de ondernemer leeft en hem/haar van binnenuit motiveert. De liefde als bron van ons doen en laten wil zich uiten ongeacht de omstandigheden en/of financiële opbrengst. De financiële opbrengst die noodzakelijk is om te kunnen ondernemen is een middel en een uitkomst geworden, in plaats van een doel in zichzelf. God is de bron van deze liefde en zijn verlangen is om deze liefde met ons te delen (zie 1 Johannes 4:7-12). De liefde schenkt een kwaliteit van leven en ondernemen, die voor mij boven het materiële uitstijgt. 


Vraag van de dag:

Waar zie jij de liefde in jouw zakendoen?

About this Plan

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Hoe kunnen we als ondernemer bijdragen aan het geluk en het welzijn van alle mensen die bij onze onderneming betrokken zijn? Waar vinden we ons eigen geluk en onze voldoening? De auteur Wouter Droppers neemt je mee in zi...

We willen Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://Jesus.net

About The Publisher