Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

DAY 8 OF 8

Wonen en werken in de stad Jeruzalem


Als we Gods visie op ons bestaan en ondernemen, zoals besproken in ons leesplan, als spiegel gebruiken, dan moeten we erkennen dat er een groot gat is tussen onze wereld en Gods verlangen. Te veel en te vaak leven wij als ondernemers in twee werelden. De wereld van Babylon en de wereld van Jeruzalem. We beseffen ook dat dit niet anders kan. We zijn gebroken mensen in een gebroken wereld. Zakelijk gaan de keuzes niet over ‘goed’ of ‘slecht’. De meeste keuzes gaan over ‘slecht’ of ‘minder slecht’ of over ‘goed’ binnen de context van het haalbare. Wij bouwen deze nieuwe wereld van God dus niet als mensen. Dit is aan God Zelf (zie Jesaja 59:15-16). Het bijzondere aan God en zijn genade is, dat wij wel deelgenoot mogen worden van de wereld die Hij bouwt (zie Openbaring 22:14-17). We kunnen deelgenoot worden van Gods rijk en Jeruzalem, door een gebroken hart en het geloof in zijn Zoon, Jezus Christus (zie Jesaja 66:2 en Romeinen 5:1-2). De vraag is alleen: in welke stad willen we wonen en werken?


Een groep van christelijke ondernemers werd eens gevraagd waarom zij investeerden in arme regio’s in Europa. Want, zo was de redenering, zij konden deze landen en de wereld toch niet veranderen met hun beperkte middelen. Deze ondernemers antwoordden en zeiden: "Onze inzet zal niet de wereld veranderen, dat is Gods werk. Wij willen de enkeling liefhebben en dat maakt voor hen en ons een wereld van verschil." Zij werden gedreven door de liefde van Christus.


We zijn geen christen om als ondernemer grote zakelijke successen te kunnen vieren. We zijn christen omdat we gegrepen zijn door iets dat groter is dan wijzelf. Door God en Jezus en door zijn liefde voor mensen. Wanneer we deze liefde loslaten in ons denken, handelen en ondernemen dan mogen mensen iets ervaren van wie God is. Daarmee kunnen we God eren en bekendmaken.


Ik wil afsluiten met een mooie definitie van een christelijke ondernemer, die ik eens hoorde van een goede vriend: "Een christelijke ondernemer is iemand die zich door God geroepen weet en door God is toegerust met talent, karakter en persoonlijkheidskenmerken om samen met God te creëren en te werken aan het algemeen welzijn van mensen, Gods gerechtigheid en Gods eer door zijn bedrijf en bedrijfsuitoefening."


Vraag van de dag:

Als jij een definitie zou moeten geven van een christelijk ondernemer, welke elementen of woorden zouden hierin niet mogen ontbreken?


P.S.  Ga naar ikwonderjou.nl  en schrijf je gratis in voor een dagelijkse bemoedigingsmail van schrijfster Wilma Veen. Bij je aanmelding ontvang je ook een gratis poster, gemaakt door Wilma zelf!

About this Plan

Ondernemerschap. De Jeruzalem ondernemer, een bron van welzijn en zegen

Hoe kunnen we als ondernemer bijdragen aan het geluk en het welzijn van alle mensen die bij onze onderneming betrokken zijn? Waar vinden we ons eigen geluk en onze voldoening? De auteur Wouter Droppers neemt je mee in zi...

We willen Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://Jesus.net

About The Publisher