40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Pagpili sa Labingdalawa

Lukas 5.27-28, 6. 12-16

  1. Paano pinili ni Hesus ang Kaniyang pinakamalapit na mga tagasunod?
  2. Kapag sinabi ni Hesus, "Sumunod ka sa akin," ano ang ibig sabihin nito sa akin?
  3. Paano ko mai-aaplay ang paraan ng pagpili ni Hesus?