40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Pagbuhay sa Patay

Lukas 8. 41-56

  1. Inilalapit ko ba ang mga pangangailangan ng aking pamilya o mga kaibigan kay Hesus?
  2. Paano nakapagdulot ng pag-asa si Hesus?
  3. Sa anong mga relasyon ko kinakailangan ang pag-asa?