40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Banal na Kapalaran

Lukas 6. 17-23

  1. Ano ang pinahahalagahan at ginagantimpalaan ni Hesus?
  2. Gaano ko maihahambing ang mga pinahahalagahan ni Hesus sa mga pinahahalagahan ko?