40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Mga Kababaihang Disipulo

Lukas 8. 1-3

  1. Bakit sumusunod kay Hesus ang mga kababaihan?
  2. Bakit binanggit ang mga kababaihan ayon sa kanilang pangalan?
  3. Bakit mahalaga sa akin na kilala ni Hesus ang aking pangalan?