40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Sermon sa Bundok (Unang Parte)

Lukas 6.24-27

  1. Gaano ako hinahamon ni Hesus sa aking mga karelasyon?
  2. Ano ang sinasabi Niya sa akin tungkol sa aking mga pag-aari?
  3. Gaano Niya ako hinahamon  tungkol sa aking gantimpala?