40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Mahimalang Pagkahuli

Lukas  5. 4-11

  1. Ano ang pinagsusumikapan kong mahuli?
  2. Paano ako makauugnay sa mga kilos at saloobin ni Pedro?
  3. Ano ang gusto ni Hesus na mahuli ko?