40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Pagkakanulo

Lukas 22. 40-65

  1. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ni Hesus at ni Pedro sa gitna ng mahirap na sitwasyon?
  2. Bakit binibigyang diin ni Hesus ang pananalangin sa gitna ng mahirap na sitwasyon?