40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Paglilitis

Lukas 22.63-71

  1. Ano ang aking matututuhan sa mga sagot ni Hesus?
  2. Sino ang pagtitiwalaan ko kung mabitag sa isang tiwaling sistema?
  3. Ano ang gagawin ko kung mayroong magbanta sa paraan ng aking pamumuhay?