40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Pag-uusap sa Silid sa Itaas

Lukas 22.26-38

  1. Sino ang pinakamahusay?
  2. Sino ang pinuno sa Kaharian ng Diyos?
  3. Ano ang pangunahing gawain para sa mga pinuno sa Kaharian ng Diyos?
  4. Paano ako tutugon sa mga pamantayan ni Hesus para sa kadakilan ng Kaharian ng Diyos?