40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Huling Hapunan

Lukas 22. 7-23

  1. Ano ang nagsiwalat ng pagmamahal at relasyon ni Hesus sa labing dalawa?
  2. Paano pinakisamahan ni Hesus ang traydor?
  3. Bakit lubhang makabuluhan ang Banal na Hapunan?