40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Salaping Usapin

Lukas 19.45-21.4

  1. Gaano ako hinahamon ng mga aksiyon ni Hesus?
  2. Paano maililihis ng salapi ang aking pagnanais na mamuhay ng tapat sa Diyos?
  3. Ano ang aking prioridad sa pagbibigay at pagtanggap ng salapi?