40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Si Zakeo

Lukas 19. 1-10

  1. Gaano ako hinahamon ng pagkasabik ni Zakeo?
  2. Paanong ang aking paggamit ng pera ay sumasalamin sa laman ng aking puso?
  3. Ano ang nais niyang baguhin sa akin?