40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Bulag na Tao

Lukas 18.35-43

  1. Ano ang nais kong gawin ni Hesus para sa akin?
  2. Tinatanong ko ba ang ibang mga tao kung ano ang kanilang pangangailangan?  Bakit, o bakit hindi?
  3. Paano ako agad agad na nananalangin para sa mga pangangailangan?