40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Mabuting Samaritano

Lukas 10.25-37

  1. Bakit kumilos ng kakaiba ang dalawang pinuno ng relihiyon at isang palaboy?
  2. Sino sa aking landas ang nangangailangan ng madaliang pagtulong?
  3. Ano ang aking gagawin ngayon?