40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Mga Tao sa Kaharian ng Diyos

Lukas 13.18-19

  1. Anong mga tao ang may prioridad kay Hesus?
  2. Paano maihahanay ang aking mga prioridad sa Kaniyang prioridad?
  3. Paano lumalago ang kaharian ng Diyos?