40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Panalangin at Pagkabalisa

Lukas 11. 9-13, 12.22-28

  1. Ano ang nakapaloob sa "Humingi, maghanap, at kumatok?"
  2. Paano ko maipapakita ang aking pananampalataya sa pananalangin?
  3. Paano ko maibabaling ang aking pagkabalisa sa pananalangin?