40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Panalangin ng Panginoon

Lukas 11. 1-4

  1. Anong huwaran na panalangin ang itinakda ni Hesus para sa akin?
  2. Paano nito mababago ang paraan ng aking pananalangin?