40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Talinghaga ng Lampara

Lukas 8. 16-18

  1. Ano ang aking itinatago?
  2. Handa ba ako na ilabas ang lahat ng ito sa liwanag?
  3. Anong saloobin ang aking ginagamit sa pakikinig sa Diyos?
  4. Ano ang aking ginagawa sa aking mga naririnig?