40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Magpakain ng 5000

Lukas 9. 11-17

  1. Ano ang kailangan kong ibigay?
  2. Sa anong paraan sinasabi ko na, "Wala akong sapat"?
  3. Ano ang aking inaasahang pararamihin ni Hesus?