40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Talinghaga ng mga Lupa

Lukas 8. 4-15

  1. Anong klaseng lupa ang aking puso ngayon?
  2. Ano ang pumipigil sa akin upang maging isang lupa na nais Niya?
  3. Ano ang dapat kong gawin upang mapanatiling namumunga?