40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Bagyo

Lukas 8. 22-26

  1. Kailan ko nararamdaman na walang kapangyarihan?
  2. Saan ko kinakailangang mapalaya?
  3. Gaano ko nais na mamagitan si Hesus para sa akin?