اعمال توبه

اعمال توبه

٥روز

درایمان آوردن به عیسای مسیح به‌عنوان منجی/خداوند ما، توبه یکی از اقدامات اساسی است. توبه قدمی است که ما برمی‌داریم و بخشش پاسخ خدا به این اقدام ما است، پاسخی که محض محبت کامل اوست. طی این برنامۀ مطالعۀ پنج‌روزه، هر روزآیاتی از کلام خدا را به همراه متنی برای مطالعه و آشنایی بیشتر در خصوص اهمیت توبه در سلوک با عیسای مسیح، دریافت خواهید کرد.

ناشر

از Life.Church جهت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church  دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل