باور داشتن به اینکه خدا تحت هر شرایطی نیکوست

باور داشتن به اینکه خدا تحت هر شرایطی نیکوست

5روز

امروزه، چه در بیرون و چه در درون کلیسا مطالبی بیان می‌شوند که پیام حقیقی و فیض‌آمیز خدا را مخدوش ساخته‌اند. واقعیت این است که خدا موظف نیست برای ما چیزهای خوب فراهم کند- ولی او می‌خواهد این کار را بکند! پنج روز آینده به شما کمک می‌کنند تا با نگاهی تازه، از ورای این تحریفات، به اطراف خود بنگرید و نیکویی انکارناپذیر و بزرگوارانۀ خدا را ببینید.

از گروه انتشاراتی «واتِربروک مالْتْنوما» جهت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه متشکریم. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر از وب‌سایت www.goodthingsbook.com دیدن کنید.
دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید