باور داشتن به اینکه خدا تحت هر شرایطی نیکوست

٥روز

امروزه، چه در بیرون و چه در درون کلیسا مطالبی بیان می‌شوند که پیام حقیقی و فیض‌آمیز خدا را مخدوش ساخته‌اند. واقعیت این است که خدا موظف نیست برای ما چیزهای خوب فراهم کند- ولی او می‌خواهد این کار را بکند! پنج روز آینده به شما کمک می‌کنند تا با نگاهی تازه، از ورای این تحریفات، به اطراف خود بنگرید و نیکویی انکارناپذیر و بزرگوارانۀ خدا را ببینید.

ناشر

از گروه انتشاراتی «واتِربروک مالْتْنوما» جهت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه متشکریم. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر از وب‌سایت www.goodthingsbook.com دیدن کنید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 250000 تکمیل