دربارهٔ یوورژن

ارتباط

نسل‌های پیشین، دسترسی محدودی به کتاب‌مقدس داشتند. اما در دوران ما دیگر چنین نیست. اگرچه بسیاری از کسانی که به کتاب‌مقدس دسترسی دارند، براین باورند که پیام این کتاب کاربردی در زندگی‌شان ندارد، اما هستند کسانی که باور دارند بین کتاب‌مقدس و زندگی روزمره‌شان ارتباطی ناگسستنی وجود دارد.‏

انقلاب اطلاعات

در دهه‌های اخیر اینترنت انقلابی به پا کرده که همگان را به‌طرزی بی‌سلبقه توانمند ساخته است. با توانایی به اشتراک‌گزاری، همکاری، ایجاد، انتشار و ارتباطات، به‌راحتی می‌توانیم در مورد خود و پیام و باورمان با مردم جهان ارتباط برقرار کنیم.‏

یوورژن

هدف لایف‌چرچ، از زمان آغاز به کارش در سال 1996 این بوده که مردم را به سمت تبدیل شدن به پیروان کاملا از خود گذشته و وفادار مسیح رهنمود کند. با انجام این کار، ما در جستجوی راه های نوینی برای کمک کردن به مردم برای متصل کرن کتاب مقدس به زندگی روزمره ایشان بوده ایم. روش های ما در گذران سالیان و در پی ترکیب کردن فناوری و استراتژی های جدید دگرگون شده اند. اما در بنیاد، تمرکز ما بر ارتباط باقی مانده است، زیرا ما پیوسته در تلاش هستیم تا به مردم بیاموزیم و نشان بدهیم که سخن خداوند چگونه با همه افراد، صرف نظر از اینکه در زندگی در چه جایی قرار دارند، پیوند دارد. یوورژن نماینده مرز جدیدی از تلاش های لایف‌چرچ است. ما تنها در حال ساختن ابزاری برای برای اثر گذاشتن بر جهان با استفاده از فناروری های نوآورانه نیستیم، مهمتر از آن، مردم را مشغول رابطه با خدا می کنیم، چون آنها پیوندی که کتاب مقدس با زندگیشان دارد را کشف می کنند.

ناشران همکار

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید