از وقت‌تان برای خداوند استفاده کنید

از وقت‌تان برای خداوند استفاده کنید

4روز

نیایشی ۴روزه از آر. سی. اسپرول با موضوع استفاده از وقت‌مان برای خدا. هر نیایش، فراخوانی است برای زندگی کردن در حضور خدا، تحت اقتدار او، و نیز برای جلال او.

از سازمان مسیحی لژیونر برای تهیۀ این برنامه تشکر می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به لینک زیر بروید: Ligonier.org/freeresource
دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید