به کتاب‌مقدس صوتی گوش دهید

ترجمه‌های موجود

دانلود برنامۀ کتاب‌مقدس

صدها ترجمه به زبان‌های مختلف - کتاب‌مقدسی که همه جا همراه شماست 1600.‌

همین الآن دانلود کنید