YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

سم زدایی روح

سم زدایی روح

35روز

Sample Day 1

ما یک بدن به همراه روح نیستیم، بلکه روحی هستیم با یک بدن. مادامیکه جهان به ما صادقانه آموزش میده که بدنهای خودمون رو سم زدایی کنیم، گاهی نیاز به سم زدایی روحمون هم داریم. این برنامه‌ی ۳۵ روزه به شما کمک میکنه تا چیزهایی که روح شما رو خدشه دار میکنن، شناسایی کرده و راهی برای تبدیل به آن شخصیتی که خداوند‌، ما رو برای اون آفریده پیدا کنیم. چگونگی خنثی کردن این خرابی‌های تاثیر گذار و در آغوش گرفتن زندگی پاک برای روحتون رو از طریق کلام خدا، خواهید آموخت.

ما از کشیش craig groeschel و همچنین lifeChurch.tv برای فراهم آوردن این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً از سایت www.lifechurch.tv دیدن کنید.
About The Publisher