YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

تجربۀ تازگی در خدا

تجربۀ تازگی در خدا

خلقتی تازه بودن در مسیح به این معناست که ما از طریق او، پیوسته در حال تازه شدن هستیم. خدا قلب، فکر و جسم ما را تازه می‌کند. او حتی مقصود و هدف ما را نیز تازه می‌سازد. طی این برنامۀ مطالعۀ ۵ روزه، در آنچه کلام خدا دربارۀ تازگی می‌گوید، عمیقتر خواهید شد. شما هر روز، برنامۀ مطالعه و نیایش کوتاهی دریافت خواهید کرد که در باب تأمل در راههای مختلف تجربۀ تازگی در خدا کمکتان خواهد نمود.

از گروه Life.Church متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church دیدن فرمایید.
About The Publisher