صحبت کردن با خدا در دعا

صحبت کردن با خدا در دعا

٤ روز

زندگی خانوادگی می تواند وقت گیر باشد،و ممکن است ما همیشه زمان برای دعا کردن نداشته باشیم—تنها اجازه دهید یاد آوریی برای کمک به فرزندانمان در توسعه عادت حضور خداوند در روزهایشان داشته باشیم. در این برنامه خانواده ی شما خواهند دید که چقدر خداوند مشتاق شنیدن از ما است و چگونه دعا باعث تقویت روابط ما با خداوند و یکدیگر می شود. هر روز شامل یک دعای سریع،مختصری مطالعه کتاب مقدس و تفسیر آن،فعالیت های علمی،و سئوالات قابل بحث می باشد.

ناشر

از سازمان Focus on the Family جهت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.FocusontheFamily.com دیدن کنید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل