صحبت کردن با خدا در دعا

صحبت کردن با خدا در دعا

4روز

زندگی خانوادگی می تواند وقت گیر باشد،و ممکن است ما همیشه زمان برای دعا کردن نداشته باشیم—تنها اجازه دهید یاد آوریی برای کمک به فرزندانمان در توسعه عادت حضور خداوند در روزهایشان داشته باشیم. در این برنامه خانواده ی شما خواهند دید که چقدر خداوند مشتاق شنیدن از ما است و چگونه دعا باعث تقویت روابط ما با خداوند و یکدیگر می شود. هر روز شامل یک دعای سریع،مختصری مطالعه کتاب مقدس و تفسیر آن،فعالیت های علمی،و سئوالات قابل بحث می باشد.

از سازمان Focus on the Family جهت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.FocusontheFamily.com دیدن کنید.
دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید