به یاد آوردن همۀ کارهایی که خدا انجام داده است

٥روز

ما ذاتاً آینده‌نگریم، اما هرگز نباید گذشته را فراموش کرد. این برنامۀ مطالعۀ ۵ روزه با این هدف طراحی شده تا همۀ کارهایی را به یاد بیاورید که خدا برای شکل دادن به شخصیت شما انجام داده است. در این برنامه، هر روز متنی از کتاب‌مقدس و یک متن مختصر عبادتی را دریافت خواهید کرد که برای کمک به شما در یادآوری رویدادهای مهم سلوک‌تان با مسیح طراحی شده‌اند.

ناشر

از Life.Church جهت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل